Bakgrunn

 

 

I 2010 fremmet pårørende, som hadde opplevd dødsfall grunnet svikt i helsehjelpen, ønsket om en "havarikommisjon" for helsevesenet. Pårørendegruppen ble etablert for å sette søkelys på pasientsikkerhet og åpenhet rundt uønskede hendelser.

Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester: Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten ble det pekt på behovet for en bred utredning av hvordan samfunnet bør følge opp alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten.

I 2013 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg ("Arianson-utvalget") som skulle vurdere hvordan alvorlige hendelser og mistanke om lovbrudd i helse- og omsorgstjenesten bør følges opp av samfunnet. Utvalget leverte NOU-rapporten "Med åpne kort – Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten" i november 2015.

Dette ble fulgt opp av regjeringen med forslag til lov i Proposisjon 68 L (2016-2017). 1. juni 2017 vedtok Stortinget "Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten".

I desember 2017 bestemte regjeringen å legge Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) til Stavanger.

Pål Iden ble i mai 2018 utnevnt til direktør for Ukom. Helseminister Bent Høie foretok den høytidelige åpningen 2. mai 2019 i Ukoms lokaler i Stavanger.