GÃ¥ til hovedinnhold

For ansatte i helsetjenesten

Relatert innhold

Kommisjonen begynner sitt arbeid 2. mai 2019. Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, skal straks varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.