GÃ¥ til hovedinnhold

Informasjon for pasienter

Relatert innhold

Kommisjonen begynner sitt arbeid 2. mai 2019. Fra dette tidspunktet er UKOM klar til å ta imot varsler fra pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell om alvorlige uønskede hendelser og forhold.