Ledig stilling

Vi søker tre rådgivere/seniorrådgivere!

Arbeidsoppgavene som rådgiver/seniorrådgiver vil være å lede og delta i undersøkelser etter alvorlige hendelser eller knyttet til andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten. Undersøkelsene organiseres som tverrfaglige prosjekt der du samarbeider tett med kollegaer. I undersøkelsene har du kontakt med pasienter, brukere, pårørende, ulike fagmiljøer og myndighetsorganer.
 
Som nyopprettet statlig organ arbeider vi med utviklingen av organisasjonen og våre undersøkelsesmetoder. Vi ser etter medarbeidere som er fleksible, omstillingsdyktige, kreative og lærevillige. 

Arbeidsoppgaver

 • behandle varsler og bekymringsmeldinger
 • følge med på utvikling og risikoområder i helse- og omsorgstjenesten
 • delta i og lede tverrfaglige undersøkelsesprosjekt
  • gjennomføre intervjuer
  • innhente dokumentasjon og kunnskap om de fagområdene og temaene som undersøkes
  • analysere data og funn i undersøkelsene og bidra til faglige anbefalinger
  • skrive undersøkelsesrapporter
  • ha dialog med fagmiljøer, forvaltningsorganer, fagorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner
 • formidle funn, anbefalinger og læringspunkt

Kvalifikasjoner

 • mastergrad eller tilsvarende innenfor medisin, psykologi, helsefag, jus, pedagogikk, samfunnsfagvitenskapelige fag, sikkerhetsfag, naturvitenskapelige fag
 • erfaring fra helse- og omsorgstjenesten, pasient/pårørende/brukererfaring og/eller erfaring med etterforskning, undersøkelser, gransking og analyse
 • svært god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • kjennskap til helse- og omsorgstjenesten og offentlig forvaltning

Kompetanse innen forbedringsmetodikk eller forskning vil være en fordel. 

Vi søker deg som

 • har god rolleforståelse
 • trives med samarbeid og kan ha ulike roller i et team
 • ser mulighetene i endring og utvikling
 • jobber for at kollegaer lykkes
 • bidrar til forbedringer
 • er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring  

Vi tilbyr

 • spennende arbeidsoppgaver i et nasjonalt nybrottsarbeid
 • faglige utviklingsmuligheter
 • lønn fra kr. 650.000,- til kr. 900.000,-, lønn ut over dette kan være aktuelt for søkere med særskilt kompetanse
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • moderne kontorlokaler nært kollektivknutepunkt og med god tilrettelegging for sykkel
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • hjem-jobb-hjem ordning

Arbeidet vil i perioder innebære noe reising, mest innenlands. For særskilt kvalifiserte søkere kan vi legge til rette for pendling.
 
Ukom ønsker personer med nedsatt funksjonsevne eller mangler i sin CV velkomne som søkere. Vi søker også å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktinformasjon

Åshild Vistnes van der Veen, Ass. Direktør, 940 30 304, ashild.vistnes.van.der.veen@ukom.no

Arbeidssted

Forusparken 2
4033 Stavanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

Referansenr.:4337105653
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 17.02.2021