Undersøkelse

Ukom har startet en undersøkelse etter at et barn døde av hjernehinnebetennelse under sykehusinnleggelse.

Vi vil særlig se om helsetjenesten har noe å lære av denne hendelsen for å bedre diagnostikken hos barn med feber og raskt forverrende helsetilstand.

I tilknytning til dette, vil vi også se på viktige faktorer for god kommunikasjon mellom helsepersonell, og mellom helsepersonell og foreldre i forbindelse med akutt alvorlig sykdom hos en mindreårig.