GÃ¥ til hovedinnhold

Presse

Vi hjelper journalister med spørsmål om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, saker vi behandler, tall og statistikk. 

Direktør Pål Iden vil besvare spørsmål om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har pressevakt på kveldstid eller i helgene, og kan kun svare på henvendelser i arbeidstiden. 

Henvendelser om innsyn sendes til post@ukom.no.

 

Spørsmål om tall og statistikk

Forespørsler om spesielle statistikker kan ta noe tid å besvare.

Kommisjonen begynner sitt arbeid 2. mai 2019, etter hvert vil vi ha bakgrunnsmateriale, tall og statistikk som blir publisert på en egen side under vår hjemmeside www.ukom.no. Her vil årsrapportene våre samt oversikt over blant annet saksvolum og saker.

 

Logging av pressehenvendelser

Alle mediehenvendelser til UKOM blir logget. Det gjør vi for å kunne følge opp spørsmålene dine, slik at du får svar på det du lurer på, og for å ha oversikt over henvendelsene vi mottar.

I loggen skriver vi navnet ditt, hvem som er oppdragsgiver, kontaktinformasjonen din og spørsmålene dine. Informasjonen er kun tilgjengelig for de som jobber med oppfølging av mediehenvendelser. Opplysningene slettes etter ti år.