Ukom Refleksjonspanel

Refleksjonspanelet er et viktig strategisk organ for Ukom. 

 

For å bidra til at kommisjonens undersøkelser får relevans og nytte for helse- og omsorgstjenesten, etableres et refleksjonspanel som skal gi innspill til Ukoms strategiske valg og prioriteringer, fag- og rolleutøvelse. 

Refleksjonspanelet skal gi innspill til Ukom sin utøvelse av sitt oppdrag, med særlig vekt på tema og på metode samt prioriteringer av kommisjonens innsats. Panelet kan ikke instruere Ukom, men gjennom sine innspill bringe inn ulike perspektiv og et kritisk blikk på Ukoms arbeid.