Helsepersonell

Lukas og hans foreldre møtte en rekke ulike helsepersonell i sin samhandling med helsevesenet. Totalt har vi i undersøkelsen talt 61 ulike personer som har vært i direkte eller indirekte kontakt. Av disse er det 32 personer som vi regner har hatt en innvirkning på hendelsesforløpet frem til Lukas døde.

Kontakten med helsepersonell fremstilles her på tvers av legevakt, legesenter, ambulansetjenesten, AMK og sykehuset. Helsepersonell som hadde direkte eller indirekte kontakt med Lukas etter at han landet på universitetssykehuset er utelatt fra fremstillingen da de kom til sent i sykdomsforløpet.

 

Institusjon 
Antall involvert helsepersonell 
Antall intervjuet
Legevakt 
3 Sykepleiere 3 Sykepleiere
Legesenter

2 Leger

3 Helsesekretærer

1 Lege

3 Helsesekretærer

Prehospitale tjenester

1 AMK Medisinsk operatør

1 AMK  Ressurskoordinator

2 Ambulansearbeidere

1 NLA Lege

1 NLA Pilot

1 NLA Redningsmann

0 AMK Medisinsk operatør

0 AMK  Ressurskoordinator

2 Ambulansearbeidere

0 NLA Lege

0 NLA Pilot

0 NLA Redningsmann

Lokalsykehus

7 Leger

8 Leger

1 Bioingeniør

1 Radiograf

5 Leger

5 Leger

0 Bioingeniør

0 Radiograf