Tidlig diagnostikk og behandling av det alvorlig febersyke barnet

Les rapporten som pdf.

Opplæringsmateriell

English version (pdf)

Innhold: 

       


Sammendrag

 


Varselet

Andre etaters vurdering


Hendelsesforløpet

Hendelsesforløp

Helsepersonell


Analyse og anbefalinger

Hvordan kan tidlig diagnostikk febersyke barn styrkes?

Identifisere det alvorlig febersyke barnet

Vurdering av allmenntilstand

Forekomst og symptombilde ved hjernehinnebetennelse

Foreldre som ressurs

Hvordan kan foreldres helsekompetanse bedres?

Informasjon over telefon

Tilgjengelig informasjon til foreldre

Hvordan kan opplysninger og vurderinger fra foreldre mer systematisk tas i bruk i hele akuttkjeden?  


Metode 

Dokumentasjon og intervjuer

Kartlegging og analyse

Særskilte hensyn knyttet til analysen

Etterpåklokskap – «med fasit i hånd»

Lokal rasjonalitet i systemer

Gyldighetskrav


Referanser

 


Illustrasjonsfoto: Unsplash (Aditya Romansa)

Les rapporten som pdf.