Barne- og ungdomspsykiatrien

Hvorfor blir barn og unge avvist i barne- og ungdomspsykiatrien?

Status

Pågående

Saksnummer

03-2019

Last ned rapport

 

Ukom startet i oktober en undersøkelse som skal se nærmere på barn og unge som blir henvist til helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), men som ikke får slik hjelp.

Utgangspunktet er en ungdom som ble avvist to ganger av barne- og ungdomspsykiatrien etter at han var henvist to ganger av fastlegen. Ungdommen tok sitt eget liv to måneder etter siste avslag.

Dette er en såkalt temaundersøkelse som innebærer at denne hendelsen danner utgangspunkt for å gå bredere inn i sider knyttet til ulik praksis for henvisning og avvisning i BUP.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) vil blant annet se på omfanget av barn og unge som blir henvist til BUP, men som ikke får rett til slik helsehjelp. Her vil vi også se etter om det er ulik praksis rundt om i landet og mulige årsaker til det.

Ikon for abonnering

Abonner på oppdateringer i denne saken

Ved å abonnere på denne saken vil du motta e-post når status i saken endrer seg.
E-posten din blir kun brukt til dette formålet. Du kan når som helst melde deg av.