Gå til hovedinnhold

Hva skal UKOM undersøke?

UKOM skal undersøke hendelser og forhold i helse- og omsorgstjenesten ut fra:
- Alvorlighet og omfang
- Læringsverdi og potensiale for forbedring på systemnivå

UKOM skal utrede hendelsesforløp, årsaksfaktorer og årsakssammenhenger for å bidra til læring og forebygging av alvorlige hendelser. Hensikten er å oppnå læring og forbedring på tvers av tjenestenivå, fagfelt og institusjoner.
UKOM har ingen sanksjonerende funksjon og skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar