Gå til hovedinnhold

UKOM sine ambisjoner

- Være en ressurs for pasienter, brukere, pårørende og ansatte
- Forbedre ivaretagelsen av alle berørte ved uønskede hendelser
- Påvirke rammebetingelser og sikkerhetskultur i helse og omsorgstjenesten
- Bygge kompetansenettverk for hendelsesanalyser og egengransking
- Medvirke til en samlet nasjonal pasientsikkerhetsstrategi
- Stimulere til læring og forbedring
- Bidra til en åpenhetskultur