Gå til hovedinnhold

UKOM sitt oppdrag

UKOM sitt oppdrag følger av Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten:
Formålet med loven er å bedre pasient- og brukersikkerheten i helse- og omsorgstjenesten gjennom undersøkelser av alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold.
UKOM skal gjennom sitt arbeid bidra til økt sikkerhet for pasienter, brukere, pårørende og personell i helse- og omsorgstjenesten.